Obyvatelé obvodu podepisují petici na podporu svého starosty

Mnozí obyvatelé městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky se nechtějí smířit s tím, že na mimořádném zasedání zastupitelstva došlo na začátku listopadu k odvolání starosty Patrika Hujduse a jeho tří místostarostů. 

„Stalo se tak bez vědomí veřejnosti a v podstatě za zavřenými dveřmi, protože o takovém bodu jednání nebyla v řádně navrženém programu ani zmínka,“ říká Renata Burešová, která jako jedna z prvních podepsala petici na podporu odvolaného vedení obvodu a dodává: „Kdyby lidé věděli, co se ve skutečnosti bude na zastupitelstvu projednávat, určitě by přišli vyjádřit svůj názor.“

To stejné si myslí i Patrik Mácha, mariánskohorský patriot, který vytvoření petice inicioval. „Už pár měsíců v našem obvodu nebydlím, mám tady ale rodinu, přátele, podnikám tady a žil jsem zde téměř celý svůj život. Mariánky proto znám velmi dobře a myslím si, že Patrik Hujdus byl výborný starosta. Zajímal se o potřeby lidí, věnoval se jejich podnětům a pokud vím, za dva roky ve funkci se mu a jeho místostarostům podařilo nastartovat hodně rozvojových projektů. Jeho odvolání proto považuji za pouhý politický boj o funkce a koryta. Ti, kteří zastupitelstvo svolali, měli jasně říct, jaké jsou jejich skutečné úmysly, ne se schovávat za zástupné problémy.“

V současné době je pod peticí podepsáno několik set obyvatel. Petiční archy si lidé předávají mezi sebou a současně je možné petici podepsat i online. Iniciátoři petice počítají s tím, že podpisy budou sbírat i po novém roce a poté petici předají novým zástupcům vedení obvodu. 

Celý text petice zde: 

Petice za starostu Patrika Hujduse
Petice podle § 1 zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Vážení,

my, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s tím, že a jakým způsobem byli ze svých funkcí odvoláni členové vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky:

Patrik Hujdus – starosta
Jana Pagáčová – 1. místostarostka
Vladimír Řezáč – místostarosta
a Yveta Sekeráková – místostarostka.  

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky za poslední dva roky vzkvétal, byl řízen s lidským přístupem, transparentním a zodpovědným způsobem, profesionálně a s vizí do budoucna. Podařilo se zahájit mnoho rozvojových projektů, zajistit několik desítek milionů korun na investice a opravy bytového fondu, starosta Patrik Hujdus přinesl pozitivní změny do správy věcí veřejných a pod jeho vedením úřad přistupoval k podnětům občanů řádně a s veškerou péčí.

Pro městský obvod a jeho obyvatele je odvolání starosty a výše uvedených místostarostů velkou ztrátou. Uskutečnilo se na mimořádném zasedání zastupitelstva v nouzovém stavu, aniž by takto zásadní bod programu byl s dostatečným předstihem oznámen veřejnosti. 

Vyzýváme nově zvoleného starostu Jiřího Vávru a místostarosty Petra Luzara, Daniela Vacu, Kamila Taubeho a především taky Filipa Čmiela, který bez předchozího upozornění nemravně porušil dohodu o koaliční spolupráci uzavřenou se svými kolegy po komunálních volbách v roce 2018, aby rezignovali na své posty ve vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. 

Současně vyzýváme všechny zastupitele Mariánských Hor a Hulvák, aby na nejbližším možném zasedání zastupitelstva do vedení obvodu opět zvolili za starostu Patrika Hujduse a s ním i další odvolané členy rady.

Online petice k podepsání ZDE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *