Dobrovolní hasiči nejsou zbyteční, jak si myslí místostarosta z LEČA

Vážení občané,

v prosincovém vydání mariánskohorského Zpravodaje vyšel článek pana místostarosty Daniela Vacy o tom, jaké problémy vznikly za minulého vedení radnice. Vždy je snazší kritizovat, než něco vymyslet a udělat, třeba i za cenu rizika, že to nebude dokonalé.

Dovolte mi se zamyslet v uvedeném článku nad úvahou o zbytečnosti Sboru dobrovolných hasičů v našem obvodě. Jak jistě víte, minulé vedení radnice mělo záměr koupit budovu s přilehlým velkým areálem Zelený pažit v Hulvákách, která by sloužila jednak jako technické služby a jednak jako zázemí pro vybudování jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Tato investice měla vyjít na cca 12 milionů korun, z toho 10 milionů korun by byla půjčka od statutárního města Ostravy na odkoupení areálu, která by se postupně několik let splácela, což by obvod v začátku této koupě finančně nezatížilo. Bohužel nové vedení radnice tuto investici bez hlubšího zamyšlení nad „profitabilitou“ ihned odpískalo. Nejvíc mě mrzí skutečnost, že na území našeho městského obvodu nevznikne jednotka Sboru dobrovolných hasičů, jejíž vznik byl projednán a získal podporu vedení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK). Pan Vaca ve svém článku uvádí, že sbor dobrovolných hasičů je zbytečný, že jsou zde dojezdové časy tří profesionálních jednotek do pěti minut.  Z tohoto tvrzení ovšem vyplývá, že pan Vaca nezná problematiku hasičských zásahů. HZS MSK vyšle vždy jako první na místo požáru jednotku profesionálních hasičů, kteří mají odborný výcvik i požadovanou techniku. Po profesionálním zásahu přicházejí na řadu dobrovolní hasiči, kteří již tzv. dohašují a někdy hlídání požářiště trvá i několik dní. Zde je jejich práce nezastupitelná a i proto vedení HZS MSK podporuje jednotky dobrovolných hasičů. Každá obec, která má na svém území dobrovolné hasiče, je na ně hrdá a je jejich chloubou. A navíc je zde výchovný a celospolečenský aspekt, který vedení radnice neuvádí. Výchova dětí a mládeže k tomuto povolání, jejich sportovní vyžití v pořádání hasičských závodů. Jejich výchova k odpovědnosti k záchraně životů i majetků. Tátové s dětmi se mohli vzdělávat a trávit tak užitečně volný čas. Tento přínos se nedá vyčíslit. Právě z těchto rodin, z těchto malých hasičů jednou vyrostou ti profesionální, neboť již od mala získají vztah k tomuto povolání.

Je mi líto, že pan starosta Vávra, který je členem Komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém Rady města Ostravy, tak lehkovážně tento projekt zamítl. Město Ostrava práci dobrovolných hasičů oceňuje a jejich činnost podporuje.  Zvláště v dnešní době, kdy si práci hasičů cení celá společnost. Práce, bez níž se neobejde žádná civilizace.   

Jana Pagáčová, zastupitelka (KDU-ČSL)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *