Mariánské Hory a Hulváky vstoupily do roku 2021 s rekordně vysokým rozpočtem

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky bude v roce 2021 hospodařit s rozpočtem ve výši 309 milionů korun, z toho 119 milionů korun směřuje do investic. Jedná se o nejvyšší rozpočet obvodu za posledních deset let, a to i přes to, že v něm bylo nutné zohlednit snížení objemu neúčelových dotací poskytnutých z rozpočtu statutárního města Ostravy a ztráty způsobené koronavirovou epidemií.

“Rozpočet jsme začali připravovat už v září, kdy bylo zřejmé, že dojde ke krácení na jeho příjmové stránce. Museli jsme proto hledat úspory v běžných výdajích, ale současně jsme chtěli mít jistotu, že veškeré agendy úřadu a aktivity obvodu budou zajištěny. Mnohé položky v rozpočtu tak musely být sníženy. Díky dobrému hospodaření v roce 2020 ale víme, že se část ztráty dorovná z uspořených peněz,” řekl bývalý starosta obvodu Patrik Hujdus, který v době svého působeni v čele obvodu zodpovídal za finance a investice. 

Na rekordní výši rozpočtu se pozitivně podepsalo především zapojení prostředků z úvěru, který bude využit na rekonstrukce bytových domů, a získané dotace. 

“V uplynulém roce jsme se mimo jiné zaměřili hlavně na přípravu velkých investičních akcí, na jejichž realizaci bylo možné získat dotace. Získali jsme tak pro obvod téměř 70 milionů korun a v rozpočtu je to znát. Díky tomu se letos zateplí například bytové domy na ulicích Tvorkovských 19, 21 a 23, Jahnově 11 a 11a, Přemyslovců 44 a na Knüpferově 3 a 4, kde kromě zateplení dojde ke kompletní výměně rozvodů vody, elektřiny a ke změně vytápění. Se spolufinancováním nám pomohou úvěrové prostředky. Současně rozpočet počítá taky s generální rekonstrukcí školské budovy na ulici Klicperově, na které se bude finančně podílet i statutární město Ostrava,” upřesnil Hujdus.

Rozpočet schválilo zastupitelstvo obvodu na svém zasedání v úterý 29. prosince 2020. Svým hlasem ho podpořili nejen zastupitelé nové koalice, která na radnici vznikla po listopadovém převratu, ale taky zástupci předchozího vedení. 

“V základních bodech se rozpočet sestavil za nás a tak nebyl důvod, abychom ho nepodpořili. Samozřejmě s ohledem na termín našeho odvolání jeho finální podobu zpracovalo už nové vedení  obvodu a my bychom asi některé konkrétní položky naplánovali jinak. Například bychom nevyškrtli adaptační a ozdravné pobyty dětí u moře a revitalizaci mariánskohorského hřbitova. Na zasedání zastupitelstva jsme ale byli ujištěni, že se s těmito akcemi počítá. Předpokládám proto, že se do rozpočtu vrátí z volných prostředků, které jsme ušetřili v loňském roce, za což jsem rád,” dodal bývalý starosta.

Uspořené finance z rozpočtu loňského roku, které jsou zhruba ve výši 30 milionů korun, se budou rozdělovat v první polovině roku 2021. Jejich prostřednictvím dojde k navýšení již tak vysokého rozpočtu. Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky by tyto finanční prostředky mohl využít například na další opravy bytových domů, opravy chodníků, dokrytí potřebných investic a současně na podporu sportovních organizací a spolků, které na území obvodu působí a vytvářejí prostor pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *