I malé dotace pomáhají, obvod jich získal několik

Mariánské Hory a Hulváky v loňském roce navázaly spolupráci s Nadací ČEZ a Nadačním fondem Veolia, od kterých získaly finanční prostředky na své aktivity. 

V době první vlny šíření koronaviru, kdy bylo jednou z největších priorit zajistit pro obyvatele ochranné pomůcky, tehdejší vedení obvodu požádalo Nadační fond Veolia o dotační příspěvek na nákup  materiálu sloužícího k výrobě roušek. “Získali jsme 45 tisíc korun a pořídili za ně téměř jeden kilometr látky, gumičky, stuhy a další materiál, který dobrovolné švadlenky a zaměstnanci radnice pro výrobu roušek použili. Roušky jsme pak rozdávali potřebným,” řekl odvolaný starosta Patrik Hujdus. 

Vedení obvodu také využilo možnosti požádat o dotaci Nadaci ČEZ a  v rámci krizové pomoci získalo pro obvod dalších 44 tisíc korun. Za ně byla pořízena 3D tiskárna sloužící k výrobě součástí ochranných štítů a obvod nakoupil zádové rozprašovače pro dezinfekci zastávek MHD, kontejnerových stání, laviček a dalšího mobiliáře ve veřejném prostoru. 

“Nakoupili jsme i šicí stroje pro šití roušek,” vzpomíná bývalá místostarostka Yveta Sekeráková, která měla získávání prostředků z těchto fondů na starost, a dodává: “Bylo skvělé, že tyto velké společnosti daly tímto způsobem najevo svou společenskou odpovědnost. Jak všichni víme, kdo rychle dává, dvakrát dává. V těchto krizových dnech byla každá pomoc důležitá.“

Spolupráce s Nadací ČEZ se však netýká jen krizových situací, obvodu se podařilo získat i další finance. Například 30 tisíc korun na akci s názvem Rozsvícení vánočního stromu, kterou bývalé vedení plánovalo na konec listopadu v parčíku před farou vedle kostela Panny Marie Královny, a 50 tisíc korun na spolufinancování nákupu herních prvků pro děti v parku U rakety.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *