V čem je nové vedení obvodu lepší a transparentní?

Události posledních tří měsíců související se změnou vedení radnice v Mariánských Horách a Hulvákách mě přiměly k tomu, abych zveřejnil několik osobních postřehů. Nemohu ponechat bez reakce informace, které jsou občanům často prezentovány zkresleně, vytržené z kontextu a bez návaznosti na předchozí události.

Je opravdu paradoxní, že nové vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, hlásající na každém kroku transparentnost a konec protekcionismu, do svých řad přizvalo paní Janáčkovou, jejíž působení na radnici bylo ještě před třemi měsíci údajným důvodem pro odvolání původního vedení našeho obvodu v čele se starostou Patrikem Hujdusem.

Možná už sami zapomněli, že před zhruba dvěmi léty v médiích ostře kritizovali bývalé vedení radnice za politickou korupci a „nenažranost“, a to právě v souvislosti s údajně zbytečnou funkcí vytvořenou speciálně pro paní Janáčkovou.

Jak je to nyní? V současné době je Liana Janáčková, podotýkám, že jako jediná z odvolaného vedení, nadále předsedkyní “zbytečné” komise pro strategický rozvoj a investice a členkou znovu vzniklé komise kulturní, kde není vůbec jasné, co bude její náplní, protože kulturu díky covidu fakticky zvládne dělat jeden člověk, a to kulturní referent úřadu. 

S novým vedením paní Janáčková úzce spolupracuje, má dokonce i svou vlastní kancelář. Tato skutečnost ve mně, a myslím, že nejsem sám, nutně vyvolává otázku, zda je paní Janáčková opět v pozici „starostky“. Nebo je snad důvodem jejího opětovného působení na radnici neschopnost nového vedení samostatně obvod řídit a potřebuje tzv. přítele na telefonu? Vlastně by na tom nebylo nic divného, když uvážíme, že nikdo ze současného vedení nemá žádnou zkušenost s řízením obce. Je pak jen velmi těžké si představit, že obvod bude vzkvétat a rozvíjet se. 

Vedení opakovaně občanům slibuje, že bude pracovat lépe a transparentněji. Transparentnost, jako otevřenost, přehlednost či průhlednost, je již na začátku zpochybněna tím, že do čela významných výborů, jako je výbor kontrolní a finanční, jsou jmenováni jen členové koalice, což nebývá běžné. Moc transparentně nepůsobí, když kontrolujete sami sebe.

Do dnešního dne nebyly představeny konkrétní plány a vize nového vedení do budoucnosti, pouze sliby, že to nové vedení bude dělat lépe. Ale co je to, to asi nikdo neví. 

Možná jsem ze „staré školy“, ale jsem přesvědčen, že zodpovědný člověk s politickými zkušenostmi, který je otevřený diskuzím, člověk s jasnými a konkrétními cíli, navíc s osobnostními kvalitami a morálním kreditem, za kterého bývalého starostu Patrika Huj-duse považuji, je pro občany jednoznačně větší zárukou „lepšího vedení“, než ti, jejichž hlavní prioritou je, jak se zdá, kritizovat projekty, priority a rozhodnutí předchůdců, a hledat jejich pochybení.

Ptám se proto,  co  znamenají  slova
“budeme lepší, transparentní”? 

Vladimír Řezáč, zastupitel (Ostravak)

Foto: Petr Luzar (LEČO), současný místostarosta obvodu, zdroj: Reportáž ČT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *