Vznik nových komisí aneb jak se dělí moc?

Možná jste si všimli, že nové vedení radnice zanedlouho po uchopení své moci dne 2.11.2020 zřídilo celkem 5 komisí. To je nárůst o 3 komise, do kterých byli převážně jmenováni členové vládnoucí garnitury a jejich příznivci. Že by opravdu tak chtěli pracovat pro blaho obvodu?

Za zmínku stojí skutečnost, že ve dvou nově zřízených komisích (Komise pro kulturu a Komise sportovní) byl zvolen za předsedu pan Sucharda (hnutí LEČO). Zřejmě odborník jak na kulturu, tak na sport. Dále je zde nově „Komise pro média a redakční radu“, kde se opět vyskytuje pan Sucharda a příznivci hnutí LEČO. A ze strany nynějšího vedení radnice tolik kritizována „Komise pro strategický rozvoj a investice“, která byla napadána pro svou nadbytečnost, tak ta, světe div se, zůstala. Zřejmě vedení přehodnotilo svůj dlouholetý odmítavý postoj a tuto komisi v čele s paní Janáčkovou uznalo za přínosnou.

Dále se naskýtá otázka, co nyní takové komise, zvláště s náplní sportu a kultury, řeší již 3 měsíce v nouzovém stavu? Nota bene když se ani podle nařízení vlády scházet nesmí. 

Odpověď bude asi mnohem prozaičtější. Dle Metodiky odměňování členů zastupitelstva s účinností od 1.1.2020 se na webových stránkách Ministerstva vnitra  můžeme seznámit s tabulkou, která stanoví měsíční odměny nejen starostům, místostarostům, ale také členům a předsedům již zmíněných komisí. A tak si tito předsedové a členové komisí přilepší měsíčně něco kolem 10 000 Kč, podle toho, v kolika a v jakých funkcí jsou (pozn. odměna za členství se dle zákona sčítá). Finanční odměna jim náleží měsíčně, nehledě na to, kolikrát za rok se komise sejde. To už stojí za to, nemyslíte? Tyto nemalé finanční prostředky (pokud bychom je všechny sečetli) zaplatí daňoví poplatníci.

Nezbývá než doufat, že komise, jakožto poradní orgány Rady, budou objektivně pracovat a budou přínosem pro obvod. Ale kdy? Situace ohledně šíření nového typu koronaviru a jeho mutací se nevyvíjí dobře. Dokud nebude lepší epidemiologická situace, jsou peníze za činnost těchto komisí jen zbytečně vynaložené prostředky.

Jana Pagáčová
zastupitelka za KDU-ČSL

Ilustrační foto: měšec.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *