V Mariánských Horách vyrostlo Městské centrum uměleckých terapií SKOŘÁPKA

V Mariánských Horách byla dokončena výstavba Městského centra uměleckých terapií SKOŘÁPKA. Z budovy bývalé mateřské školy se tak stalo zařízení, které bude jako součást Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, p.o. sloužit různým tvůrčím činnostem od hudebních a výtvarných oborů až po rukodělné disciplíny. 

SKOŘÁPKA bude naplňovat unikátní integrační, umělecký, terapeutický a sociální program pro občany se zdravotním a sociálním znevýhodněním. „Svým rázem je toto centrum těžko zařaditelné do běžné normativní struktury, protože jeho svébytná umělecká působnost se opírá o činnost ryze zájmovou, avšak s vysokými pedagogickými a terapeutickými nároky. V praxi to znamená, že náš žák/posluchač přichází na uměleckou výuku a umělecké terapie čistě z vlastní vůle, protože chce na sobě pracovat, těšit se z tvůrčí činnosti, ze života a nepřímo se podílet na svém uzdravování. Stává se tak protagonistou vlastního života a to je to jedinečné, krásné a cenné, co může pro sebe udělat,“ říká ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava a autorka tohoto jedinečného projektu Miloslava Soukupová.

Nové městské centrum uměleckých terapií bylo vytvořeno s cílem naplňovat myšlenku humanity v praxi a jako projev úcty člověka k člověku. Obsah, forma a postupy SKOŘÁPKY respektují individuální zvláštnosti a dovednosti žáků, jejich věk, zdravotní a mentální způsobilost, s přiznáním práva na odlišnost a potřebu individuálního přístupu.

Přestavbu budovy zahájilo město Ostrava v červnu loňského roku, přišla na 22,8 milionu korun bez DPH a prováděla ji společnost Intoza, která vyhrála výběrové řízení s šesti účastníky nejlepší nabídkovou cenou. „Za cennou považuji přeměnu už nevyužívaného školského zařízení v takto multifunkční areál. Ačkoli projekt, se kterým jsme pracovali, se připravoval řadu let a návrh byl poplatný době, povedlo se nám při stavbě provést ještě dílčí úpravy fasády, které se, věřím, pozitivně promítly do finálního vzhledu objektu,“ uvedla náměstkyně pro investice Zuzana Bajgarová.

Skořápka disponuje cvičnou kuchyní a keramickou dílnou s vypalovací pecí a hrnčířským kruhem, místností se speciální akustikou pro bicí nástroje, muzikoterapii a rytmickou terapii, učebnami pro múzické, výtvarné a rukodělné disciplíny, víceúčelovým zrcadlovým sálem, denním stacionářem pro mentálně postižené děti i výstavními prostorami a kultivovaným místem pro čekající rodiče. Pro předškolní děti bude fungovat estetická školička.

„Je to skvělé, že tak unikátní zařízení má sídlo právě v našem městském obvodu. S myšlenkou umístit jej do nevyužité budovy bývalé mateřské školy přišla před lety má předchůdkyně Liana Janáčková, která s Múzickou školou a paní ředitelkou Soukupovou spolupracovala řadu let. Díky investici města Ostravy a ochotě vedení města se to nyní podařilo, Mariánské Hory a Hulváky a vlastně celá Ostrava se mají čím chlubit,“ řekl bývalý starosta obvodu a současný zastupitel Patrik Hujdus.

Celý objekt je kompletně bezbariérový. Před budovou je nový komunikační uzel, do objektu se vchází po novém schodišti s krytým vstupem a s přístupovou bezbariérovou rampou. Na střeše je instalována sestava fotovoltaických panelů, vedle budovy je vystavěno parkoviště a během léta ještě dojde k úpravě zahrady. Slavnostní otevření se plánuje na 18. června, ale zájemci se již nyní mohou hlásit prostřednictvím webu školy www.lko.cz, kde budou postupně přibývat další informace o aktivitách SKOŘÁPKY, jejíž služby by mohlo využívat až 500 dětí.

„Říká se, že pomáháme-li druhým, sobě pomáháme. A tak se nesmírně těšíme na první zvonění, které odstartuje novou etapu společného hledání a nalézání cesty ke štěstí s těmi, kteří touží žít a růst, kteří však k tomu potřebují naší pomoc a kus naší práce,“ dodala ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy Miloslava Soukupová.

Zdroj: www.ostrava.cz, www.lko.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *